HALİHAZIR HARİTA

PLANKOTE

UÇUŞ - FOTOGRAMETRİK HARİTA

İMAR BARIŞI

ALTYAPI VE GIS

APLİKASYON

DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİ

BATIMETRİK HARİTA

İFRAZ - TEVHİD

FENNİ MESÜLİYET

KAMULAŞTIRMA

KÜBAJ - HACİM HESABI

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

YOLA TERK

TÜNEL VE KAVŞAK ÖLÇÜMLERİ

YOL PROFİL BELİRLEME

VAZİYET PLANI

PROJELERİNİZ İÇİN ÜCRETSİZ DANIŞABİLİRSİNİZ

1/1000 Ölçekli Sayısal Harita Hizmeti

Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu. Genellikle fotoğrametrik yöntemlerle üretilen bu haritalar,

Halihazır Harita Hizmetleri

Hâlihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durum demektir. Hâlihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.

Plankote Hizmetleri

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.

Uçuş - Fotogrametrik Harita Hizmeti

Arazinin drone, uçak, uydu ile fotoğraflarının çekilip kıymetlendirme işlemi sonrasında oluşturulan haritalara fotoğrametrik haritalar denir.

Kocaeli İmar Barışı Hizmeti

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasıdır.

Altyapı ve GIS Ölçümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) pek çok alanda olduğu gibi altyapı uygulamalarında da yoğun olarak kullanılmaktadır. Altyapı uygulamalarının birbiriyle

Aplikasyon Ölçümleri

Yapı aplikasyonu, kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesi

Deformasyon Ölçüm Hizmeti

Deformasyon Ölçmeleri, mühendislik ölçmeleri içinde önemli bir yere ve konuma sahiptir. Gerek üzerinde yaşadığımız doğal ortamda, gerekse insan eliyle

Batimetrik Harita Hizmetleri

Firmamız tarafından, liman, marina, balıkçı barınağı, iskele, rıhtım, mendirek, dalgakıran vb. kıyı yapılarına yönelik 3 boyutlu güncel deniz topograf

İfraz - Tevhid Hizmetleri

Parselin bölünerek ayrılması işlemi ifraz, parselleri birbirinden ayırmak ve arazi ile arsa düzenlemesine uygun olarak planla belirlenen parselin

Fenni Mesüliyet Hizmeti

Fenni Mesul: bina ve yapı yükseklik ve konumlarının 3 boyutlu koordinat sisteminde, mimari projeye, yapı aplikasyon projesine, imar planına ve vaziyet

Kamulaştırma Hizmetleri

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bede

Kübaj - Hacim Hesabı

Kübaj; sıkışma, kabarma, depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hesabıdır. Diğer bir anlam olarak, bir malzemenin hacmini hesaplama işlemi

Sınırlandırma Harita Hizmetleri

Kadasto Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi Yönetmelik hükümlerine göre uygulama alanında kalan parsellerin sınırlandırma krokileri ada bazında düzenle

Yola Terk Hizmetleri

Kamuya (yola) terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın

Yüksek Katlı Betonarme Ölçümleri

Firmamız, yüksek katlı binalarda betonarme veya çelik yapılarla ilgili akla gelebilecek bütün ölçümleri, projeye uygun ve hassas bir şekilde uygulamak

Yol , Tünel ve Kavşak Ölçümleri

Firmamız otoyol, devletyolu ve şehiriçi yollarda, eksik işaretlemelerin tamamlanması, yol üzerinde zamanla oluşan yeni kavşakların işaretlenmesi, kara

Yol Profil Belirleme Ölçümleri

Bir yol güzergahının etüdü yolun arazide nereden geçeceğinin araştırılmasıdır.Zorunlu iki noktayı birbirine bağlayacak güzergah sayısı ilk bakışta pe

Vaziyet Planı Hizmetleri

Vaziyet planı, bir projede bulunan inşaat alanındaki tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalara denir. Vaziyet planında bina yeri, yol,

Maden ve Taşocağı Ölçüm Hizmetleri

Bilindiği gibi madenlerin stok ölçümleri özellikle spot alım ve satımlarda her iki taraf içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Stok ölçüm hizmetlerin

Çelik Kons. ve End. Tesis Ölçümü

Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehtidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla çelik konstrüksiyon fabrik

Anahtar Teslim İnşaat

Gerek uzun vadeli yatırımlar, gerekse krediler aracılığıyla ev satın almak, her ne olursa olsun, dikkat ve özen gerektiren bir süreci ifade ederken; e

Yapı ve Konut Projeleri

Firmamız Yapı ve Konut Projelerinde siz değerli müşterimize hizmet vermektedir. Uygun Fiyat ve Kaliteli Yapılarımızla İlgili teklif verebilirsiniz.

Mimari ve Statik Projeler

Firmamız İnşaatlarınızın Mimari ve Statik Proje Alanlarında güçlü kadroları ile sizlere en uygun ve kaliteli işçilik anlayışı ile hizmet vermektedir.

Kocaeli İmar Barışı Hizmeti

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasıdır. Mülkiyet sorunu ne

Çelik Konstrüksiyon Projeleri

Firmamız Çelik Konstrüksiyon Bina , Fabrika , Depo vb gibi Yapılarınızı Yeterli Ekipman ve Ekiplerimiz ile bu Hizmetlerinizi yerinde Sağlamaktadır.

Kamu Projeleri

Firmamız Kamu tarafından ihale edilen Ortak Yaşam Alanı , Sosyal Tesisler , Lojman , Hastane gibi Kamu işlerini yapmaktadır.

Çevre Düzenlemeleri

Firmamız inşaat Dışı Çevre Düzenlemeleri , Çimlendirme ,Kamelya Sistemleri , Sulama Sistemleri vb gibi Hizmetlerinizi Ekiplerimizle Sağlamaktadır.

Taahhüt Hizmetleri

Şirket adına hertürlü inşaat yapmak üzere arsa almak, inşaatları tamamlayıp satmak, arsa sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapıp inşaat

Turizm Projeleri

Otel ve Turizm alanlarında yapılan yapılaşmalar Firmamız tarafından Turizm standartlarına uygun olarak tasarlanıp ve bu alanda hizmet üretmektedir.

Yatırım Danışmanlığı

iz de ilginize göre uluslararası piyasaların yansımalarını, ülkemizdeki piyasalara etkilerini inceleyecek ve değerlendireceksiniz. Göreceğiniz gibi,

Ticari Arsa ve Yapı Danışmanlığı

Gayrimenkul sektörünün yapısı ve hukuki özellikleri nedeniyle birbirinden bağımsız çok sayıda yasal mevzuat ve idari işlemin konusu olması nedeniyle,

Emlak Danışmanlığı

Gayrimenkul sektörünün yapısı ve hukuki özellikleri nedeniyle birbirinden bağımsız çok sayıda yasal mevzuat ve idari işlemin konusu olması nedeniyle,

Ağ ve Fiber Hizmetleri

Fiber-optik kelimesini ülkemizde daha çok internetle birlikte duymaya başladık ancak esas itibariyle yazımızın sonunda bulabileceğiniz üzere Fiber Opt

Network Kurulum ve Bakım Hizmetleri

Network kelimesinin karşılığı ağdır. Ağ tanımlamak gerekirse, kaynakları paylaşmak, dosyaları değiştirmek veya elektronik iletişimlere izin vermek içi

Alan Tarama ve Uygulama Hizmetleri

4000 yıl önce insanlar belirli normlara uygun ağaç dalları ile su bulmayı keşfetmiş ve temelde insanda var olan statik enerji ile kütlelerin yaydıklar

NEDEN BİZ?

Teknoloji'ye Ayak Uyduruyoruz.

Hizmetimizi , Çağımızın En Gelişmiş Teknolojileri ile Sağlıyoruz

Planlı ve Programlı'yız

Hizmetimizi Sizin Belirlediğiniz gün ve zaman dilimi içerisinde Sağlıyoruz.

Garanti Veriyoruz

Sunulan hizmetlerin arkadasındayız. Her konuda destek veriyoruz ve garanti veriyoruz.

İşi Ehli 'ne Bırakın.

28 Yıllık Tecrübemiz'e Güvenerek Size en Etkin Çözümü Üretiyoruz.
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Tasarım & Yönetim; GÜRSOY MEDYA | Site Yönetim Paneli; Yönetim Paneli