image

Kocaeli İmar Barışı Hizmeti

İmar Barışı Nedir?
             İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasıdır. Mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlanamama gibi sıkıntıların önüne geçilecektir. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacaktır.

İmar Barışı ile Kazanılan Haklar
            İmar barışı sayesinde yapı kayıt belgesi alan yapılar elektrik, su ve doğalgaz bağlayabileceklerdir. Yapı kayıt belgesi alan yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

 İmar barışı ile yapının kaçak olma durumu ortadan kalkacak ancak depremsellik açısından oluşacak olan olumsuzluğun giderilmesi amacıyla bütün tedbirler malik veya malikler tarafından alınacaktır.
            İmar mevzuatına aykırı olan yapılar için çıkarılar yıkım kararı ile tahsil edilemeyen para cezaları yapının resmileştirilmesinin akabinde iptali gerçekleşecektir.

Plana uygun yapılan yapılarla mukayese edildiğinde itilaflı olan mevcut binaların büyük çoğunluğu fazladan hak sağlamış olmaktadır. Bu durum cüzi bir miktarla resmileştirilerek plana uygun yapılan yapılarla aynı ayni haklara sahip olunmaktadır.

             İmar barışı ile kat mülkiyetine geçen yapılar hukuki olarak değer arz edebileceklerdir. Bu sayede bankaya mevcut yapıyı güvence göstererek kredi çekebilme olanağı sağlanmış olacaktır.


Yapı Kayıt Bedeli Ne Kadar?
            Yapı kayıt belgesi için ödenecek bedel arsa rayiç bedeli, arsa yüz ölçümü, toplam yapı alanı ve yapının niteliği dikkate alınmak kaydı ile taşınmaz tek kullanımlı veya karma kullanımlı olması durumu gözetilerek arsa oranlarına müteakiben konutta yüzde üç ticari yapılarda yüzde beş olmak üzere yapı yaklaşık bedeli esas alınarak hesaplanacak olan bedel tahsil edilecektir.


Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

    Yapı kayıt belgesi binayı yıkılana kadar yasal hale getirmiş olur. Bu belge ile eski ise kentsel dönüşme girene kadar, yeni yapılmışsa binanın ömrü kadar, hiçbir şekilde binadan kaynaklı imar cezası ve imar kirliliği gibi cezalar verilmez.


Başvuru Nasıl Yapılır?
    Başvurular e-devlet üzerinden veya illerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerindeki ilgili birimlerden yapılmaktadır.


Başvuruda Neler isteniyor?

·         E-devlet şifresi

·         Geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi

·         Beyan edilecek yapının adresi

·         Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

·         Toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve işyeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek)

·         Yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare)

·         Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

·         İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.( Fotoğrafların dosya formatının ‘jpg, jpeg veya png’ olması gereklidir.)

 

 Kadastro Müdürlüğüne Başvuru İşlemi İçin İstenen Evraklar (Zemin Tespit Tutanağı Onayı)

·      İstemde Bulunanın Kimlik Belgesi,

·      İstemde Bulunan Temsilci İse Temsil Belgesi,

·      Yapı Kayıt Belgesi/Belgeleri,

·      Zemin Tespit Tutanağı,

.      Tapu Malikleri veya Maliklerden en az birisi ile LİHKAB/SHKMMB arasında düzenlenmiş olan Hizmet Sözleşmesi/Tip Sözleşme ve Fatura

.      Sözleşmeye İlişkin Tahakkuk eden Damga Vergisinin Ödendiğine Dair MakbuzKat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler (Daire Tapusu Alma)

·      Yapı Kayıt Belgesi,

·      Zemin Tespit Tutanağı (EK-1), SHKMMB (Harita firması) tarafından hazırlanan belge,

·         Umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmesi halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin belediyesinden veya kurumundan alınan belge,

·         Yapının güncel halinin bulunduğu Mimari Proje,

.     Yönetim Planı,

.     Zorunlu deprem sigortası,

.     Yapı kayıt belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırıldığına ilişkin belge (Söz konusu ödemenin yapı kayıt belgesi tarihinden sonra yapılmış olmasına dikkat edilecektir)

 

 

Tasarım & Yönetim; GÜRSOY MEDYA | Site Yönetim Paneli; Yönetim Paneli