image

Turizm Projeleri

Yapı Grup Sınıfları

3) Yapı yaklaşık maliyet (YYM) :

Tesisat mühendisliği hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kabuldür. Yapı alanının birim maliyetle çarpımı sonucu bulunan değerdir. Yapı yaklaşık maliyetinin hesabı için yapı grupları sınıfları ve kapsadığı tesisat mühendisliği hizmetleri şunlardır.

Birinci Sınıf : Bu sınıfa giren yapılarda tespit edilen asgari ücretin sıhhi tesisat, foseptik, ısı yalıtım projesi, yangın tesisatı gibi tesisat çeşitlerinden bir kaçını ve hepsini kapsadığı düşünülecektir.

Ahır,kümes, samanlık gibi basit tarım yapıları,

Köy okulları,

Sağlık ocakları,

Karakol, meteoroloji istasyonu gibi küçük idare binaları (brüt alanı 500 m2’yi

geçmeyen) ,

Transformatör binaları,

Pazar ve fuar yerleri,

Açık spor salonları,

Depolar, silolar,

Basit fabrika ve imalat binaları (brüt kapalı alanı 500 m2’yi geçmeyen veya idari binası

ayrıca değerlendirilmek kaydıyla 500 m2 den büyük olmakla beraber sadece temiz su,

yangın ve yağmur tesisatı olanlar),

Basit konut yapıları (2 katlı ve 400 m2’yi geçmeyen ve gecekondu önleme bölgesinde

veya imar ıslah planı kapsamındaki yapılar),

Basit büro, işhanı ve idare binaları (brüt alanı 500 m2’yi geçmeyen)

Yeraltı veya yerüstü kapalı otoparklar,

Küçük sanayi siteleri,

Benzeri yapılar.

İkinci Sınıf : Bu sınıfa giren yapılarda tespit edilen asgari ücretin birinci sınıfta belirtilenlerin yanında güneş enerjisiyle sıcak su eldesi, hidrofor tesisatı, basınçlı hava tesisatı gibi tesisatlardan birkaçını veya hepsini kapsadığı düşünülecektir.

Konut binaları,

Okullar,

Dispanserler,

Büro işhanı ve idare binaları,

Fabrika ve imalat binaları,

Benzin istasyonu ve yıkama yağlama binaları,

Lokantalar,

Yurtlar,

Benzeri yapılar.

Üçüncü Sınıf : Bu sınıfa giren yapılarda tespit edilen asgari ücretin ikinci sınıfta belirtilenlerin yanında radyatörlü kalorifer, kat kaloriferi, basit ve kısmi kış kliması, basit havalandırma (egzoz), kısmi buhar tesisatı, sanayi tipi mutfak ve çamaşırhane tesisatı gibi çeşitlerinden bir kaçını veya hepsini kapsadığı düşünülecektir.

A GRUBU

Normal konut binaları (kat kaloriferli)

Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m2’ye kadar)

Atölye ve imalat binaları ( 1000 m2’ye kadar)

Basit spor tesisleri ( 500 m2’ye kadar)

Küçük sanayi siteleri,

İlkokul, ortaokul, ve lise binaları ( 1000 m2’ye kadar)

Benzeri yapılar.

B GRUBU

Normal konut binaları ( merkezi kaloriferli)

Büro, işhanı ve idare binaları ( 500 m2’den büyük)

Fabrika, atölye ve imalat binaları ( 1000 m2’den büyük)

Spor tesisleri ( 500 m2’den büyük)

İlkokul, ortaokul ve lise binaları ( 1000 m2’den büyük)

Oteller ve moteller,

Yurtlar ve misafirhaneler,

Yatılı okullar,

Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri,

Askerlik ve emniyet binaları,

Küçük sağlık tesisleri,

Dükkanlar, mağazalar, lokantalar,

Otobüs terminalleri,

Benzin istasyonları ve yıkama yağlama binaları,

Fuar yerleri,

Organize sanayi siteleri,

Özel amaçlı depolar,

Benzeri yapılar.

Dördüncü Sınıf : Bu sınıfa giren yapılarda tespit edilen asgari ücrete üçüncü sınıfta belirtilenlerin yanında havalandırma, döşemeden ısıtma (kat kaloriferli veya merkezi sistemli) kızgın su, buhar tesisatı, hacminin %50'sine kadar klima gibi tesisat çeşitlerinin birkaçını veya hepsini kapsadığı düşünülecektir.

A GRUBU

Yüksek nitelikli villalar, köşkler, apartmanlar ( 400 m2’den büyük bağımsız bölümlü radyatörle ısıtılan veya kat kaloriferi ile döşemeden ısıtılan konutlar),

Huzurevleri, kreş ve gündüz bakımevleri ,

Hayvan üretme ve besleme evleri,

İl ve ilçe hükümet konakları,

Kaymakam evleri,

Hamam ve banyolar,

Açık yüzme havuzları,

Özelliği olan büyük okul yapıları,

Stadyumlar,

Özel amaçlı yapılar,

Benzeri yapılar.

B GRUBU

Yüksek nitelikli villalar, köşkler, apartmanlar ( 600 m2’den büyük bağımsız bölümlü

radyatörle ısıtılan veya merkezi sistem ile döşemeden ısıtılan konutlar),

Yüksek nitelikli ısı merkezleri,

Kapalı spor tesisleri,

Kapalı yüzme havuzları,

Yüksek öğrenim yurtları,

Üniversiteler ve yüksek okullar,

Büyük mağazalar ve süpermarketler,

Banka, borsa ve sigorta binaları,

Büyük postaneler,

Kütüphaneler ve kültür yapıları,

Tiyatro ve sinema binaları,

Kaplıca ve şifa evleri,

Fabrika ve sanayi tesisleri,

Restoranlar,

Terminaller,

Benzeri yapılar.

C GRUBU

Otel ve moteller (3 ve 4 yıldızlı),

Büyük kütüphane ve kültür yapıları,

Normal radyo ve televizyon binaları,

Orduevleri,

Eski eser restorasyonları,

Büyük adliye binaları,

Laboratuvarlar,

Mezbahalar ve soğuk depolar,

Yeraltı geçitleri, raylı sistemlerin yeraltı istasyonları,

Benzeri yapılar.

Beşinci Sınıf : Bu sınıfa giren yapılarda tespit edilen asgari ücreti dördüncü sınıfta belirtilenlerin yanında konfor sağlayıcı diğer tesisatlardan birkaçını veya hepsini kapsadığı düşünülecektir.(sauna, yüzme havuzu vb.)

A GRUBU

Otel, motel, tatil köyleri ( 3 veya 4 yıldızlı)

İlaç fabrikaları ve hijyenik üretim tesisleri,

Özellikli sanayi tesisleri,

Büyükelçilik yapıları, vali evleri, üst düzey yönetici evleri,

Eski eser restorasyonları,

Benzeri yapılar.

B GRUBU

Kongre merkezleri,

Komple sahne tesisi olan tiyatro ve opera binaları ve konser salonları,

Yüksek basınçlı özel ısıtma şebekesi ve bir veya birkaç ısı santralı bulunan büyük

kampüsler veya siteler gibi komplekslerin bölgesel ısıtma tesisleri,

Bilgi işlem merkezleri,

Soğuk hava depoları,

Tüneller,

Benzeri yapılar.

C GRUBU

Yüksek katlı binalar ( bir veya birden fazla tesisat katı olan yapılar),

Lüks oteller, tatil köyleri, orduevleri ( 5 yıldızlı)

Büyük radyo ve televizyon binaları,

Lüks lokantalar,

Et entegre tesisleri,

Buz üretme tesisi ve şok tesisi ilaveli soğuk hava depoları,

Olimpik ve yüksek nitelikte kapalı yüzme havuzları,

Benzeri yapılar.

D GRUBU

Çok çeşitli tesisatı olan anıt ve eski eser restorasyonları,

Hastahaneler,

Benzeri yapılar.

Tasarım & Yönetim; GÜRSOY MEDYA | Site Yönetim Paneli; Yönetim Paneli