image

Vaziyet Planı Hizmetleri

VAZİYET PLANI

 Vaziyet planı, bir projede bulunan inşaat alanındaki tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalara denir.

 Vaziyet planında bina yeri, yol, yön durumu, ağaç, telefon direği, su ve elektrik hatları gibi unsurlar yer alır.

 

Peki, vaziyet planı nasıl çizilir?

Vaziyet planı, kadastro müdürlüklerinden alınan aplikasyon krokisi, tasdikli kotlu kroki ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarından yararlanılarak çizilir. Vaziyet planı çiziminde plan şartları ve imar mevzuatı da dikkate alınır.

 Projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi paftalarının ölçeğine göre 1/200, 1/2000 ve 1/500 ölçekleri de kullanılabilir.

 

Vaziyet planında neler bulunur?

 

- Tanımlı röper noktası

- Eğim

- Yaya taşıt ilişkisi

- Yotlar (özellikle çatı)

- Çatı gösterimi

- Yakın çevre düzenlemesi

- Yönler, hakim rüzgar

- Toplam metrekare

- Siluet, arazi kesiti

- Cadde sokak tanımları

- Çizgi kademelenmesi

 

Vaziyet planının özellikleri nelerdir?

1.Yapı kitlesi, plan görünüşü veya perspektif olarak çizilir. İç ayrıntı gösterilmez.

 

2. Yapı giriş yeri, arsa içindeki giriş yolu, garaj yolu ve diğer gezinti yolu gösterilir.

 

3. Garaj bahçıvan veya kapıcı evi, kömürlük gibi tamamlayıcı yapılar varsa çizilir.

 

4. Kuyu, sarnıç, fosseptik çukuru gibi yeraltı yapıları ile arsada mevcut olan ağaçlar

gösterilir.

 

5. Arsa köşeleri ve gerekli yerlerinin teras döşemelerinin ve gereken diğere yerlerin

kotları, kabul edilen sıfır kotuna göre kotlandırılır.

 

6. Yapı birden çok bloklar halinde ise, her yapı bloğunun ismi veya işareti kendi bloğu

üzerine yazılır.

 

7. Arsanın parsel numarası, komşu parsel numaraları ile beraber gösterilir.

 

8. Yapının komşu arsalara ve yola olan ölçüsü, yapının kitle ölçüsü, arsa dışındaki yolun

 adı ve genişliği yazılır.

 

9.  Komşu yapılar kendi arsalarında gösterilip, kaç katlı oldukları belirtilir.

 

10. Yapı kitlesi üzerinde kesit yerleri gösterilip plan dışında kalmak üzere iki kesiti çizilir.

Kesitlerde yapı katlarının ve arazi ile kesiştiği yerlerin kotları yazılır.

 

11. Yapının kuzey yönü işaretlenir.

 

12. Çizim ile gösterilenlerden başka, vaziyet planında, paftanın uygun yerine yapılacak

tablolar yardımıyla yapı ile ilgili (kat alanı, yapı toplam alanı, yapı cinsi, yapı bedeli,

meslek odalarınca istenen bilgiler, yapı kadastro kayıtları vb.) bilgiler verilir.

 

13. Vaziyet planı ölçeği genellikle 1/200 veya 1/500 olur. Ancak proje büyüklüğüne göre 1/1000, 1/2000 ölçekli de olabilir.

Tasarım & Yönetim; GÜRSOY MEDYA | Site Yönetim Paneli; Yönetim Paneli