image

1/1000 Ölçekli Sayısal Harita Hizmeti

Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu. Genellikle fotoğrametrik yöntemlerle üretilen bu haritalar,

Devamı...
image

Halihazır Harita Hizmetleri

Hâlihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durum demektir. Hâlihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.

Devamı...
image

Plankote Hizmetleri

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.

Devamı...
image

Uçuş - Fotogrametrik Harita Hizmeti

Arazinin drone, uçak, uydu ile fotoğraflarının çekilip kıymetlendirme işlemi sonrasında oluşturulan haritalara fotoğrametrik haritalar denir.

Devamı...
image

Kocaeli İmar Barışı Hizmeti

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasıdır.

Devamı...
image

Altyapı ve GIS Ölçümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) pek çok alanda olduğu gibi altyapı uygulamalarında da yoğun olarak kullanılmaktadır. Altyapı uygulamalarının birbiriyle

Devamı...
image

Aplikasyon Ölçümleri

Yapı aplikasyonu, kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesi

Devamı...
image

Deformasyon Ölçüm Hizmeti

Deformasyon Ölçmeleri, mühendislik ölçmeleri içinde önemli bir yere ve konuma sahiptir. Gerek üzerinde yaşadığımız doğal ortamda, gerekse insan eliyle

Devamı...
image

Batimetrik Harita Hizmetleri

Firmamız tarafından, liman, marina, balıkçı barınağı, iskele, rıhtım, mendirek, dalgakıran vb. kıyı yapılarına yönelik 3 boyutlu güncel deniz topograf

Devamı...
image

İfraz - Tevhid Hizmetleri

Parselin bölünerek ayrılması işlemi ifraz, parselleri birbirinden ayırmak ve arazi ile arsa düzenlemesine uygun olarak planla belirlenen parselin

Devamı...
image

Fenni Mesüliyet Hizmeti

Fenni Mesul: bina ve yapı yükseklik ve konumlarının 3 boyutlu koordinat sisteminde, mimari projeye, yapı aplikasyon projesine, imar planına ve vaziyet

Devamı...
image

Kamulaştırma Hizmetleri

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bede

Devamı...
image

Kübaj - Hacim Hesabı

Kübaj; sıkışma, kabarma, depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hesabıdır. Diğer bir anlam olarak, bir malzemenin hacmini hesaplama işlemi

Devamı...
image

Sınırlandırma Harita Hizmetleri

Kadasto Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi Yönetmelik hükümlerine göre uygulama alanında kalan parsellerin sınırlandırma krokileri ada bazında düzenle

Devamı...
image

Yola Terk Hizmetleri

Kamuya (yola) terk işlemi; imar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın

Devamı...
image

Yüksek Katlı Betonarme Ölçümleri

Firmamız, yüksek katlı binalarda betonarme veya çelik yapılarla ilgili akla gelebilecek bütün ölçümleri, projeye uygun ve hassas bir şekilde uygulamak

Devamı...
image

Yol , Tünel ve Kavşak Ölçümleri

Firmamız otoyol, devletyolu ve şehiriçi yollarda, eksik işaretlemelerin tamamlanması, yol üzerinde zamanla oluşan yeni kavşakların işaretlenmesi, kara

Devamı...
image

Yol Profil Belirleme Ölçümleri

Bir yol güzergahının etüdü yolun arazide nereden geçeceğinin araştırılmasıdır.Zorunlu iki noktayı birbirine bağlayacak güzergah sayısı ilk bakışta pe

Devamı...
image

Vaziyet Planı Hizmetleri

Vaziyet planı, bir projede bulunan inşaat alanındaki tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalara denir. Vaziyet planında bina yeri, yol,

Devamı...
image

Maden ve Taşocağı Ölçüm Hizmetleri

Bilindiği gibi madenlerin stok ölçümleri özellikle spot alım ve satımlarda her iki taraf içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Stok ölçüm hizmetlerin

Devamı...
image

Çelik Kons. ve End. Tesis Ölçümü

Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehtidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla çelik konstrüksiyon fabrik

Devamı...
Tasarım & Yönetim; GÜRSOY MEDYA | Site Yönetim Paneli; Yönetim Paneli