Telefon
WhatsApp
  • 01 Aralık 2020, 23:58
Yola Terk , Kamuya Terk Hizmetleri
Kamuya (yola) terk işlemi;
 
İmar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak kamu yararına( yol, yeşil alan, park vs.) bırakılması işlemidir. Mal sahibinin talebi belirttiğimiz şekilde tescil edilir. Yola terk işlemi, belli bir maddi karşılık sonucu yapılsa da resmi senet düzenlemeye gerek yoktur. Ancak bir bedel ödenmekle birlikte terk edilecek bölümün belediye adına tescili ve bu tescilden sonra sicilden terki isteniyorsa resmi senet düzenlenmelidir (Satış hükümleri uygulanır).
Konuyla ilgili bazı durumları ilgili kanunla açıklayalım:
 
Özel mülkiyete tabi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz (MK.999.).
Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır (MK.999).
Yola Terk İşlemi için istenen belgeler:
  • Belediye encümeni veya il özel idaresinin olumlu kararı,
  • Serbest harita mühendisi tarafından düzenlenmiş ve kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenmiş tescil bildirimi istenir.

 

Paylaş

Arazi Bölme ( İfraz ) İşlemi

Kat Mülkiyeti ve Kat irtifakı

Plankote Nedir ?

Temel Tespit Krokisi

Yola Terk , Kamuya Terk Hizmetleri

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM