Telefon
WhatsApp
  • 22 Ekim 2020, 00:54
Halihazır Harita Hizmetleri

HALİHAZIR HARİTALAR

                Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve insan eli ile yapılmış her türlü objenin (yollar,binalar,enerji nakil hatları vb.) kanun ve yönetmelikler hükmünde ölçülmesi ve mevcut durumunun kağıt üzerinde gösterilmesi işlemine Sayısal Halihazır Harita denir.

                Halihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durum anlamına gelir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita’da nirengi, Rs noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak haricinde kalan yerlere ilişkin yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği” esaslarına gore 1/1000 yada 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

                Halihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durum anlamına gelir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita’da nirengi, Rs noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ilişik yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

wwww.gursoyharita.com.tr , kocaeli harita mühendislik ofisi,kocaeli harita,kocaeli arsa köşeleri tespit,kocaeli arsa bölme,kocaeli arazi bölme,kocaeli mimarlık,kocaeli kat mülkiyeti,kocaeli harita ofisleri,kocaeli mühendislik,başiskele,gölcük,derince,izmit,kartepe,kandıra,körfez,dilovası,karamürsel,kullar,yuvacık,döngel,bahçecik,inşaat firmaları,harita ofisleri,mimari proje çizimi,inşaat proje çizimi,3 boyutlu proje çizimi,bağ evi yapımı,lihkab,lisanslı harita kadastro,lihkap,plankote,aplikasyon,temel üstü,inşaat ruhsatları,inşaat ruhsatı alma,iskan alma,başiskele belediyesi,kartepe belediyesi,izmit belediyesi,imar,parsel,parsel sorgu,gölcük belediyesi,imar müdürlüğü,parsel durumu sorma,arazim nerede,arsam nerede,tarla,vasıf,harita,inşaat,mühendis,drone harita,anahtar teslim,bağ evi,bungalov ev yapma,ahşap ev yapma,tarlaya ev yapma,proje ne kadar,haritacılık,en iyi firma,en ucuz firma,kocaeli,prestij,en iyisi,türkiye,gürsoy,arsalar ne kadar,kelepir arsa,arazi fiyatları,inşaat maliyeti,kişiye özel inşaat,haritacılık ofisleri,harita projeler,harita proje çizimi,arazi birleştirme,ifraz,tevhid,https://www.gursoyharita.com.tr ,imar barışı,arazi kotu,yükseklik hesabı,arsa kotu,kğbaj hesabı,fotogrametri,fabrika,ruhsatlandırma,yola terk,yolaterk,arazimde yol var,tarlamda yol var,fenni mesuliyet,vaziyet planı,bağımsız planı,sınırlandırma haritası,fenn,yol hizası belirleme,yol profil belirleme,halihazır harita,maden ve taş ocağı ölçümleri,tünel kavşak ölçümü,deniz haritaları,batımetrik harita,ticari arsalar,ticari arsa fiyatları,yatırım danışmanı,hkmo,alan tarama,fiber ve ağ kablo çekimi,network sunucu bakımı,kat karşılığı ev,bina projeleri,en güvenilir firma,mimarlık,mimarlık bürosu,mimarlık ofisi,mimari proje,statik proje,elektrik proje,tesisat projesi,doğalgaz projesi,enerji kimlik belgesi,topcon,nivo,sıfır kotu,kot,kot hesabı,kübaj,yükseklik,bina ruhsatı,ev iskanı,3 boyutlu ev tasarımı,bungalov,dağ evi,bahçe,peyzaj,şehir planı,cins değişikliği,arsa,arazi,kadastro müdürlüğü,kadastro,tapu kadastro,izmit likap,izmit kahkap,izmit lihkab,gölcük lihkap,gölcük likap,gölcük lihkab,lisanslı harita kadastro bürosu,karamürsel lihkab,karamürsel likap, https://www.gursoyharita.com.tr ,konut,konut projeleri,taahhüt,ihale,firma,kamu ihaleleri,harita ihale,şuyulandırma,uygulama,bahçe düzenleme,ağaç dikimi,çelik kontrüksiyon,otel projeleri,turizm projeler,fabrika inşaatı,fabrika inşaat projeler,fabrika ruhsatı,konteyner,arsama konteyner,konteyner projeleri,fabrika ölçümü,kavşak,tünel,depo ölçümü,sanayi arazileri,sanayi arsası,yeniköy,kuruçeşme,marmara harita,denge harita,ukm harita,gelişim harita,orto foto harita,üretim,tkgm,web tapu,tapu işlemleri,bota harita,google,yandex,surveying,geodesy,map,civil,eha harita,miraks harita,doğus harita,özkaraaslan harita,dmr harita,vural gerim,ümit kum,mustafa gürsoy,bölge harita,harita teknikeri,arazim ne kadar,arazimin boyu ne kadar,arazim kaç m2,m2,koordinat

                Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.

                Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, ortalama 3-5 m.’de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği bölgeler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar.

                Belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen öteki projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce yada İller Bankasınca yapmış oldurılan büyük ölçekli haritalar da Halihazır Harita olarak adlandırılır.

                Şehir Plancıları çalışmalarını planı yapılacak alanda kalan binaların, yolların, elektrik hatlarının, derelerin,tepelerin vb. Konumlarını gösteren ölçekli bir harita üzerinde yaparlar. İmar Planlarında belirtilen esaslardan; konut alanları, park alanları, dini tesis alanları, yollar Halihazır Haritalar olmadan tamamlanması mümkün olamamaktadır.

                Halihazır Harita’da nirengi, poligon noktaları, Rs noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, haricinde kalan bölgelere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir. Halihazır Haritalar, ” 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelik ” esaslarına nazaran 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

                İmar Planı sınırları haricinde kalan yerlerde yapılacak olan konut veya iş yeri yapılarının ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planının dolayısıyla da Halihazır Haritasının hazırlatılması gerekmektedir. Halihazır haritalar yapılmış amacı ve sunulacağı kurumlara göre, o müessese ve amaca yönelik şartnamelere nazaran yapılmak zorundadır.

                Halihazır harita ölçümlerinin onaylanma süresince kurumlarca halihazır harita raporu, ölçüm aletlerinin kalibrasyon belgeleri, koordinat özet ve çıktıları, GPS denetim raporu, GPS ghasret planı (kinematik gözlemler için ölçü güzergah planı), GPS ölçme kayıt çizelgesi, dengeleme hesap ve sonuçları, açı, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çıktıları, kontrol noktaları ve röper krokileri, ölçü krokileri, denetim noktaları kanavaları ve dönüşüm katsayıları şeklinde birçok parametre aranmaktadır.

wwww.gursoyharita.com.tr , kocaeli harita mühendislik ofisi,kocaeli harita,kocaeli arsa köşeleri tespit,kocaeli arsa bölme,kocaeli arazi bölme,kocaeli mimarlık,kocaeli kat mülkiyeti,kocaeli harita ofisleri,kocaeli mühendislik,başiskele,gölcük,derince,izmit,kartepe,kandıra,körfez,dilovası,karamürsel,kullar,yuvacık,döngel,bahçecik,inşaat firmaları,harita ofisleri,mimari proje çizimi,inşaat proje çizimi,3 boyutlu proje çizimi,bağ evi yapımı,lihkab,lisanslı harita kadastro,lihkap,plankote,aplikasyon,temel üstü,inşaat ruhsatları,inşaat ruhsatı alma,iskan alma,başiskele belediyesi,kartepe belediyesi,izmit belediyesi,imar,parsel,parsel sorgu,gölcük belediyesi,imar müdürlüğü,parsel durumu sorma,arazim nerede,arsam nerede,tarla,vasıf,harita,inşaat,mühendis,drone harita,anahtar teslim,bağ evi,bungalov ev yapma,ahşap ev yapma,tarlaya ev yapma,proje ne kadar,haritacılık,en iyi firma,en ucuz firma,kocaeli,prestij,en iyisi,türkiye,gürsoy,arsalar ne kadar,kelepir arsa,arazi fiyatları,inşaat maliyeti,kişiye özel inşaat,haritacılık ofisleri,harita projeler,harita proje çizimi,arazi birleştirme,ifraz,tevhid,https://www.gursoyharita.com.tr ,imar barışı,arazi kotu,yükseklik hesabı,arsa kotu,kğbaj hesabı,fotogrametri,fabrika,ruhsatlandırma,yola terk,yolaterk,arazimde yol var,tarlamda yol var,fenni mesuliyet,vaziyet planı,bağımsız planı,sınırlandırma haritası,fenn,yol hizası belirleme,yol profil belirleme,halihazır harita,maden ve taş ocağı ölçümleri,tünel kavşak ölçümü,deniz haritaları,batımetrik harita,ticari arsalar,ticari arsa fiyatları,yatırım danışmanı,hkmo,alan tarama,fiber ve ağ kablo çekimi,network sunucu bakımı,kat karşılığı ev,bina projeleri,en güvenilir firma,mimarlık,mimarlık bürosu,mimarlık ofisi,mimari proje,statik proje,elektrik proje,tesisat projesi,doğalgaz projesi,enerji kimlik belgesi,topcon,nivo,sıfır kotu,kot,kot hesabı,kübaj,yükseklik,bina ruhsatı,ev iskanı,3 boyutlu ev tasarımı,bungalov,dağ evi,bahçe,peyzaj,şehir planı,cins değişikliği,arsa,arazi,kadastro müdürlüğü,kadastro,tapu kadastro,izmit likap,izmit kahkap,izmit lihkab,gölcük lihkap,gölcük likap,gölcük lihkab,lisanslı harita kadastro bürosu,karamürsel lihkab,karamürsel likap, https://www.gursoyharita.com.tr ,konut,konut projeleri,taahhüt,ihale,firma,kamu ihaleleri,harita ihale,şuyulandırma,uygulama,bahçe düzenleme,ağaç dikimi,çelik kontrüksiyon,otel projeleri,turizm projeler,fabrika inşaatı,fabrika inşaat projeler,fabrika ruhsatı,konteyner,arsama konteyner,konteyner projeleri,fabrika ölçümü,kavşak,tünel,depo ölçümü,sanayi arazileri,sanayi arsası,yeniköy,kuruçeşme,marmara harita,denge harita,ukm harita,gelişim harita,orto foto harita,üretim,tkgm,web tapu,tapu işlemleri,bota harita,google,yandex,surveying,geodesy,map,civil,eha harita,miraks harita,doğus harita,özkaraaslan harita,dmr harita,vural gerim,ümit kum,mustafa gürsoy,bölge harita,harita teknikeri,arazim ne kadar,arazimin boyu ne kadar,arazim kaç m2,m2,koordinat

                Ek olarak halihazır haritalar, yapısı gereği hassas ölçüm gerektiren haritalardır. Halihazır ölçüm sonucunda, alınan koordinat ve kot değerleri esas alınarak, baraj, tesis ve benzeri yapılar inşa edilmekte ve bu verilere gore dizayn edilmektedir.

                GES ( Güneş Enerji sistemleri), RES (Rüzgar Enerji Sistemleri), HES işlemleri, kamulaştırma, imar planı, plansız alanlarda yapılaşma ve bir çok iş kolu için öncelikle olmazsa olmaz altlık haritalardır.

                İmar uygulamaları, yol projeleri, enerji projeleri, mühendislik uygulamaları ve diğer proje çalışmalarında BÖHHBÜY (Büyük Ölçekli Harita ve Harita detayları Üretim Yönetmeliği’ne) bağlı kalınarak Sayısal Halihazır Harita kullanılır.

  • Sayısal Halihazır Haritalar
  • Sayısal Şeritvari Haritalar
  • Sayısal Topografik Haritalar
  • Kadastral Haritalar
  • Kamulaştırma Haritaları
  • Maden Haritaları
  • Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları
  • Orman ve Amenajman Haritaları
  • Tematik ve Vektörel Haritalar

                Bir yerin halihazır harita yapılma isteği projeden projeye göre değişmektedir. Örnek olarak, bayındır uygulaması yapılacak bir bölge ise zemindeki mevcut binaların korunması, kesin sınır içeren yerlerin belirlenmesi gibi nedenlerden ötürü yapılması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, kentsel dönüşüm için programlanan bir projede parsel ve malik sayıları çok olan bölgelerde kimin ne kadar yer kullandığını, yola göre konumlarını detaylı öğrenmek için halihazır harita üretimi yapılmaktadır.

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM