Telefon
WhatsApp
  • 01 Mayıs 2021, 22:08
Plankote Hizmetleri

Mimari projelerin daha doğru ve etkin bir şekilde tasarlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafınca değişik ölçme şekilleri ile hazırlanan ve altlık olarak kullanılan bölgenin detaylı durumunu, topoğrafyasını ve tüm yapıları yansıtan haritalara Plankote denir. Arazinin yapısına bakılırsa belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla kaynaklanır. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle beraber arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme şeklinde sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.

İstenilen prezisyona göre ortalama 3-5 metre de bir ayrıntılar noktası alınır. Ölçme işlemi bilgisayara veri transferi mümkün olan total station cihazlarıyla yapılır.Yapılış amacına nazaran faklılık göstermesine karşın genel olarak, binalar, yollar, alt ve üst yapılar (rogar kapakları, doğalgaz, su, aydınlatma direkleri, vb), şevler ve tüm arazi yapısı ölçülür.

Ölçmeler istenilen detayda yapılmaktadır. Bu ayrıntılar genellikle arazi üzerine yapılacak projenin ebatlarına ve önemine bakılırsa değişmektedir. 3 m. Ile 10 m. Içinde alım sıklığı değişmektedir. Yine istenilen ölçekte çizimi gerçekleştirilmektedir.Ölçek olarak 1/100, 1/200, 1/500 ve/yada 1/1000 olarak ölçme gerçekleştirilir ve istenirse kağıt baskıya verilir.

Bir projenin yapılması ve uygulanması esnasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesi önemlidir. Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçmeler ile aynı olmakla beraber hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir.Plankote için meydana getirilen ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile meydana getirilen plankote: Bu yöntemde 3-5m de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir , Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5m de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

Plankote çalışmaları bir çok alanda kullanılmaktadır. Hemen derhal tüm inşaat projeleri, proje çalışması yapılacak alanın plankote ölçümlerini isterler. Plankote ölçümlerinde, “topoğrafik ölçüm” tanımının haricinde, etrafta bulunan yollar ve binalar ölçülür. Çünkü projelendirilen arazinin üzerinde yapılacak olan tesis, konut yada herhangi bir yapı, yüksekliğini mevcut yoldan alacaktır. Bunun için projelendirme sürecinde çevre yolları örutubet arz eder.

Plankote çalışmaları, devlet kurumları hariç, özel firmalar için koordinatlı olması elzem değildir. Çünkü proje firmaları için, çalışma yapılacak sahanın konturu önemlidir. Devlet kurumları ve belediyeler, bu tür çalışmaları koordinatlı olarak ITRF veya ED50 olarak isteyebilirler. Çünkü bu kurumlar meydana getirilen bu tür çalışmaları, koordinatlı bir pafta üzerinde arşivlerler.

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM