Telefon
WhatsApp
 • 15 Ekim 2020, 00:05
Vaziyet ve Bağımsız Plan Hizmetleri

VAZİYET PLANI

                Vaziyet planı, bir projede bulunan inşaat alanındaki tüm varlıkların yerinin yayınlandıği ölçekli haritalara denir.Konum planında bina yeri, yol, yön durumu, ağaç, telefon direği, su ve elektrik hatları şeklinde unsurlar yer alır.

 Peki, Durum planı nasıl mi çizilir?

                Durum planı, kadastro müdürlüklerinden alınan aplikasyon krokisi, tasdikli kotlu kroki ve 1/1000 ölçekli bayındır planı paftalarından yararlanılarak çizilir. Konum planı çiziminde plan şartları ve bayındır mevzuatı da dikkate alınır.Projenin ebatlarına ve elde edilen informasyon paftalarının ölçeğine nazaran 1/200, 1/2000 ve 1/500 ölçekleri de kullanılabilir.

Durum planında neler bulunur?

 • Tanımlı röper noktası
 • Eğim
 • Yaya taşıt ilişkisi
 • Yotlar (özellikle çatı)
 • Çatı gösterimi
 • Yakın çevre düzenlemesi
 • Yönler, hakim rüzgar
 • Toplam metrekare
 • Siluet, arazi kesiti
 • Cadde sokak tanımları
 • Çizgi kademelenmesi

 

Durum planının özellikleri nedir?

 • Yapı kitlesi, plan görünüşü yada görüş açısı olarak çizilir. İç ayrıntı gösterilmez.
 • Yapı giriş yeri, arsa içindeki giriş yolu, garaj yolu ve diğer gezinti yolu gösterilir.
 • Garaj bahçıvan yada kapıcı evi, kömürlük şeklinde tamamlayıcı yapılar var ise çizilir.
 • Kuyu, sarnıç, fosseptik çukuru benzer biçimde yeraltı yapıları ile arsada mevcut olan ağaçlar
 • gösterilir.
 • Arsa köşeleri ve gerekli yerlerinin teras döşemelerinin ve ihtiyaç duyulan diğere yerlerin
 • kotları, kabul edilen sıfır kotuna gore kotlandırılır.
 • Yapı birden çok bloklar halinde ise, her yapı bloğunun ismi yada işareti kendi bloğu
 • üzerine yazılır.
 • Arsanın parsel numarası, komşu parsel numaraları ile birlikte gösterilir.
 • Yapının komşu arsalara ve yola olan ölçüsü, yapının kitle ölçüsü, arsa dışındaki yolun
 • adı ve genişliği yazılır.
 • Komşu yapılar kendi arsalarında gösterilip, kaç katlı oldukları belirtilir.
 • Yapı kitlesi üzerinde kesit bölgeleri gösterilip plan haricinde kalmak üzere iki kesiti çizilir.
 • Kesitlerde yapı katlarının ve arazi ile kesiştiği yerlerin kotları yazılır.
 • Yapının kuzey yönü işaretlenir.
 • Çizim ile gösterilenlerden başka, durum planında, paftanın uygun yerine yapılacak
 • tablolar yardımıyla yapı ile ilgili (kat alanı, yapı toplam alanı, yapı cinsi, yapı bedeli,
 • meslek odalarınca istenen bilgiler, yapı kadastro kayıtları vb.) bilgiler verilir.
 • Konum planı ölçeği genellikle 1/200 yada 1/500 olur. Sadece proje büyüklüğü bakımından 1/1000, 1/2000 ölçekli de olabilir.

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM