Telefon
WhatsApp
  • 13 Ekim 2020, 12:42
Yola Terk Hizmetleri

YOLA TERK HİZMETLERİ

                Kamuya (yola) terk işlemi; bayındır planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafınca, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir kısmınün imar planına uygun olarak kamu yararına( yol, yeşil alan, park vs.) bırakılması işlemidir. Mal sahibinin talebi belirttiğimiz şekilde tescil edilir. Yola terk işlemi, belli bir maddi karşılık sonucu yapılsa da resmi senet düzenlemeye gerek yoktur. Ancak bir karşılık ödenmekle birlikte terk edilecek kısmın belediye adına tescili ve bu tescilden sonra sicilden terki isteniyorsa resmi senet düzenlenmelidir (Satış hükümleri uygulanır).

 Konuyla ilgili bazı durumları ilgili kanunla söyleyelim:

  • Özel mülkiyete tabi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili lüzumlu bir ayni hakkın kurulması söz mevzusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz (MK.999.).
  • Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır (MK.999).

Yola terk işlemi için istenen belgeler:

  • Belediye encümeni yada il özel idaresinin olumlu kararı,
  • Serbest harita mühendisi tarafınca düzenlenmiş ve kadastro müdürlüğü tarafınca düzenlenmiş tescil bildirimi istenir.

Paylaş

Proje ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0262) 324 30 63

BİZ SİZİ ARAYALIM